Staj Programı Hakkında Bilgiler

Staj Başvuru Formu    |   İsteğe Bağlı Staj Formu   |  Staj Devam Çizelgesi |   Staj Defteri ve Değerlendirme Formu

Genel Bilgiler

DTCF Sosyoloji Bölümü öğrencileri için staj yapmak zorunlu değildir. Bu nedenle sosyoloji bölümü öğrencileri İsteğe Bağlı Staj yapmaktadır ve koşulları Zorunlu Staj koşullarından farklıdır.

Sosyoloji Bölümü öğrencileri derslerde öğrendikleri teorik konuların pratik uygulamalarını gözlemlemek, mezuniyet sonrası kariyer planları için fikir edinmek, ilgi duyduğu alanda gözlem yapmak amaçlarıyla isteğe bağlı staj yapabilirler.

Staj yapacak öğrenciler bölüm ve öğrenci işlerinin yönlendirmelerine uymak, işlemlerini uygun biçimde ve zamanda yapmak zorundadır. Bağımsız olarak yapılan stajlarda bölümün ve üniversitenin sorumluluğu yoktur ve staj yapıldığına dair kanıt ancak staj yapılan kurumdan temin edilebilir.

Staja kaçıncı sınıfta başvurabilirim?

Staja 4. ve 6. Dönem yarıyılı sonunda başvurabilirsiniz. 1. Sınıf öğrencileri ve mezuniyet durumundaki 4. Sınıf öğrencileri staj başvurusu yapamaz.

Hangi dönemde staj yapabilirim?

Staj yalnızca derslerin ve sınavların olmadığı yaz tatili döneminde yapılabilir.  Akademik takvimde belirlenen ders ve sınav döneminde staj yapılamaz.

Staj süresi ne kadar olmalıdır?

Staj süresi tek seferde 21 gün/3 hafta olmalıdır. Staj süresinde resmi tatil olması durumunda tatil olan iş-günleri staj süresinin sonuna eklenerek tamamlanmalıdır. Daha uzun süre staj yapılabilir, bu durumda öğrenci işlerine danışmanız gerekmektedir.

Tüm öğrencilik dönemimde ya da bir yaz tatili boyunca sadece 1 kez mi staj yapabilirim?

Hayır. Yukarıdaki şartlara uyduğu sürece birden fazla kez ve farklı yerlerde staj yapabilirsiniz. Aynı yaz tatilinde iki staj yapmak mümkündür.

Ne zaman başvuru yapabilirim?

Başvuru işlemlerinin niteliği gereği tek bir başvuru dönemi bulunmamaktadır. Buna ek olarak her yıl Nisan – Mayıs aylarında staj bilgilendirme toplantısı yapılır ve devam eden süreçte başvurular toplanır. Elbette öğrenciler staj yapmayı düşündükleri kurum ile daha erken bir dönemde iletişime geçebilir.

Başvuru evrakımı ne zaman getirmeliyim?

Kuruma yapılan başvuru sonrası üniversitede de işlemler yapıldığından staj yapmayı düşünen öğrencilerin 2 ay önceden hazırlıklara başlaması önerilir. Staj başvuru dosyası stajın başlamasına en geç bir ay kala bölüm staj sorumlusuna teslim edilmek zorundadır.

Staj başvuru belgeleri nelerdir?

 • Staj Başvuru Formu*
 • İsteğe Bağlı Staj Formu*
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Kimliği Fotokopisi
 • Kendisi, Annesi ve Babasına ait Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınacak sigorta kaydının olup olmadığına dair belge
 • Sağlık sigortası olup olmadığına dair taahhütname. (Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden temin edilecektir.)

 

Staj yaptığım sürede sigortam nasıl ödenecek?

Öğrencilerimizin staj yaptığı dönemdeki sigorta masrafları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Başvuru yaptığınız kuruma bu durumu belirtmeniz önerilir.

Başvuru için not ortalaması koşulu var mı?

İsteğe bağlı staj olduğu için herhangi bir not ortalaması şartı aranmamaktadır.

Başvuruda belirlediğim staj tarihlerini değiştirebilir miyim?

Hayır. Staj tarihlerinizi değiştirmek zorunda kalırsanız bu durumu mutlaka bölüme bildirmeniz ve işlemlerinizi baştan yapmanız gerekmektedir. Eğer staj başlama süresine hala 1 aydan fazla süre var ise, tekrar başvuru yaparak tarihleri güncelleyebilirsiniz. Size staj süresince sigorta yapıldığı için o tarihlerde staj yapmanız yasal bir sorumluluktur. Her tür değişikliği bölüme ve öğrenci işleri birimine mutlaka bildiriniz.

Staj süresince devamsızlık yaparsam ne olur?

Staj süresince ilgili kurum personelinin uyduğu kurallara uymalı, devamsızlık yapmanız gerekirse amirinizden izin almalısınız. Birkaç günden uzun devamsızlık yaparsanız stajınız geçersiz sayılabilir.

Nerede staj yapabilirim?

Öğrencilerimiz staj yapacak kurumu kendileri seçer ve kurumla ilgili başvuru süreçlerini kendileri yürütürler. İsteğe bağlı staj olması nedeniyle kurumların stajyeri kabul etme zorunluluğu yoktur. Kurum tercihinde en az bir sosyoloğun çalıştığı kurum ve birimleri tercih etmeniz önerilir. Öğrencilerimizin çoğunlukla tercih ettiği ve kabul edildikleri kurumlara örnekler aşağıda sunulmaktadır. Sıkça tercih edilen kurumların dışında bir yerde staj yapmak istiyorsanız başvuru öncesi mutlaka staj koordinatörü ile görüşünüz ve onay alınız.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tüm alt birimleri (en çok staj yapılan kurumdur)
 • Belediyeler (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Kadın Danışma Merkezi vb.)
 • Adliye ve Aile Mahkemeleri (kabul süreçleri zorlu olmaktadır.)
 • Araştırma ve Raporlama Şirketleri
 • Bölge Kalkınma Ajansları

 

Stajı Ankara’da yapmam gerekiyor mu?

Hayır, Ankara dışında da yapabilirsiniz. Yaz dönemi olduğu için çoğu öğrencimiz memleketinde yapmayı tercih etmektedir.

Kurumdan özel bir kabul yazısı almam gerekiyor mu?

Her kurumun işleyişi farklıdır, başvurduğunuz kurum size uzun bir başvuru süreci sunabilir, kabulünüzü belge ile sunabilir. Üniversitedeki başvuru işlemi için isteğe bağlı staj formunun* alt kısmındaki kurumla ilgili kısmın doldurulması ve imzalanması yeterlidir. Ayrıca bir kabul belgesi getirmenize gerek yoktur.

Staj süresince ve sonrasında yapılması gerekenler:

Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formunu* doldurulması için birim amirinize teslim edin. Staj süresinin sonunda bu formlar amiriniz tarafından doldurulacak ve kapalı zarf içinde bölüme ulaştırılacaktır. Zarf posta ile gönderilebileceği gibi, staj yapan öğrenci tarafından elden de teslim edilebilir.

Staj süresince günlük tutmanız, gözlemlerinizi not etmeniz tavsiye edilir. Böylece hem ilerleyen dönemde deneyiminizi daha iyi hatırlayabilir hem de raporunuzu kolayca hazırlayabilirsiniz.

Staj raporu aşağıdaki başlıklar ile hazırlanmalı ve takip eden Eylül ayı içerisinde bölüm staj görevlisine teslim edilmelidir.

 Kapak sayfası (Öğrencinin bilgileri, staj yapılan kurum, staj tarihleri)

 • İçindekiler sayfası
 • Giriş
 • Staj yapılan kurum ve bu kurumun birimlerinin işleyişi hakkında kısa bilgi
 • Öğrencinin kurumda aldığı görevler, yaptığı işlemler ve hizmetlere yönelik açıklamaları ve değerlendirmeleri
 • Genel değerlendirme ve sonuç
 • Kaynakça (Gerekiyorsa)

Staj raporlarının hazırlanmasındaki amaç, öğrencilerin stajdan beklenilen faydayı elde edip etmediğini tespit etmektir. Dolayısıyla kurumla ilgili bilgilerin yanı sıra, öğrencilerin saptamalarının, deneyimlerin ve görüşlerin özgün bir biçimde sunulması esastır.

 *Bahsi geçen formlar sayfa başındaki linklerden indirilebilir ya da Öğrenci İşleri Biriminden temin edilebilir.