AKADEMİK PERSONEL

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hayriye Erbaş

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Cengiz
(Tel: 1430 – kurtuluscengiz@yahoo.com)
Bölüm Sekreteri: Ayhan Kesimen  (Tel: 1756)

Anabilim Dalı: Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Feryal Turan
(Tel: 1428 – fturan@ankara.edu.tr)
Arş. Gör. Dr. Melih Yeşilbağ (1487 – melihyesilbag@gmail.com )
Arş. Gör. Yavuz Yavuz (1487 – )

Anabilim Dalı: Kurumlar Sosyolojisi
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya

Anabilim Dalı: Toplumsal Yapı ve Değişme
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hayriye Erbaş
(Tel: 1730 – herbas@.ankara.edu.tr)
Arş. Gör. Özlem Alioğlu Türker (Tel: 1487 – alioglut@ankara.edu.tr )

Anabilim Dalı: Uygulamalı Sosyoloji
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu (Tel: 1683 – kasap@humanity.ankara.edu.tr)
Arş. Gör. Cansu Okan (1429 – cansuokan@gmail.com )

Anabilim Dalı: Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 
Arş. Gör. Feray Artar (1671 – aferay@gmail.com(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Arş. Gör. Nazar Bal (1671 – nazarbal87@gmail.com )
Arş. Gör. İrem Yılmaz (1671 – iremyilmaziy@gmail.com ) (Ahi Evran Üniversitesi)
Arş. Gör. Hüseyin Kırmızı (1671 – huseyinkirmizi02@gmail.com ) (Hakkari Üniversitesi)
Arş. Gör. Gökmen Karsavran (1671 – gkmnka@gmail.com ) (Mustafa Kemal Üniversitesi)