Lisans Üstü Eğitim

Bölümümüz bünyesinde 1993-1994 akademik yılından bu yana yüksek lisans ve 1998-1999 akademik yılından bu yana doktora programı yürütülmektedir.

Lisansüstü programlara alan dışından da öğrenciler kabul edilmektedir. Ancak sosyoloji dışından lisans derecesine sahip olan öğrenciler için bir yıl süren Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Fakülte’deki Bölüm düzeyinde, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme ve Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalları olmasına karşılık, Sosyal Bilimler Enstitüsü düzeyinde sadece, ortak “Sosyoloji Yüksek Lisans Programı” ve “Sosyoloji Doktora Programı” açılmaktadır. Küreselleşme, Gelişme-Azgelişme Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Afet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar, Teknoloji, Emek Hareketleri, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Hafıza, Türkiye’de Sosyoloji konularında yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verilmektedir.

Öğrenciler en az sekiz ders ve bir seminer almak ve tez yazmak zorundadır. Güz ve Bahar dönemlerinde öğrenci alan Sosyoloji ABD, tüm enstitülerin ortaklaşa uymak zorunda olduğu Ankara Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliğe tabidir.