Lisans

01 (1)

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ilk olarak sosyoloji dersi 1939-1940 akademik yılında Felsefe Kürsüsü içinde önce Emin Erişirgİl daha sonra Behice Sadık Boran ve Niyazi Berkes tarafından verilmiştir. Felsefe Kürsüsünün Bölüme dönüşmesiyle Felsefe Bölümü içinde Kürsü konumuna ulaşan sosyoloji programı sırasıyla Tahir Çağatay, Nihat Nirun ve Şevki Güler tarafından yürütülmüştür. Sosyoloji Bölümünün kurulusu 1983 yılında gerçekleşmiş ve ilk Bölüm Başkanlığı’na Altan Eserpek Atanmıştır. Sosyoloji bölümünün anabilim dalları şunlardır: Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme. Sosyoloji Bölümünün dört yıllık lisans programını tamamlayanlar sosyolog ünvanı ile mezun olmaktadırlar.