Lisans programına kayıt yapacak öğrencilerin dikkatine!

2015-2016 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde güz yarıyılı kayıt yenileme başlama bitiş tarihleri; Tüm Öğrenciler İçin 07 – 11 Eylül 2015, Danışman Onayları İçin 07 – 14 Eylül 2015 olarak belirlenmiştir.

 • İnteraktif kayıt sürecinin sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ve eğitim-öğretim yönetmeliğimizle hüküm altına alınan ders alma işlemlerine ilişkin açıklamalarkapsamında öğrencilerimiz ders seçimi yapmalıdırlar.
 • Ders kaydını yapan öğrencinin kaydının tamamlanabilmesi için 14 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 24:00’e kadar ÖĞRENCİNİN DANIŞMANI TARAFINDAN ONAY VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 • Ders kaydı esnasında aşağıdaki tabloda “Karşılaşılan Durum” sütununda belirtilen durumla/durumlarla karşılaşan öğrenci yine tabloda “Yapılması Gereken İşlem” sütununda belirtilen işlem/işlemleri yapmalıdır.
 • Ders Kayıt Formu ile kesinlikle ders kaydı yapılmayacaktır.
 • Ders Kayıt Formu doldurarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • ÖĞRENCİLER EKLE-BIRAK VE MAZERET KAYITLARI HAFTASINDAN SONRA DERS KAYIT ONAY FORMUNU OBS’DEN ALARAK KONTROL ETMELİDİR.
 • ÖĞRENCİ DERS KAYIT ONAY FORMUNUN DOĞRULUĞUNU ONAYLAMALIDIR.
 • ÖĞRENCİ DERS KAYIT ONAY FORMUNU DANIŞMANINA ONAYLATTIRMALIDIR.
 • KENDİ VE DANIŞMANI TARAFINDAN ONAYLANAN DERS KAYIT ONAY FORMUNU 09 EKİM 2015 TARİHİNE KADAR FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/KONSERVATUVAR ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE TESLİM ETMELİDİR.
 • DERS KAYIT ONAY FORMLARI TESLİM EDİLMEDİĞİ DURUMDA DERS
  KAYITLARI İLE İLGİLİ DOĞABİLECEK SORUNLARDA TÜM SORUMLULUK
  ÖĞRENCİYE AİTTİR.

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİMİZ KAPSAMINDA DERS KAYIT İŞLEMLERİMİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği ders saati 30’dan çok olamaz.
 • Devam koşulunu yerine getiren öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersleri toplam otuz saatin %10’unu aşmamak üzere alabilir.
 • MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİ 39 saati aşmayacak şekilde ders alabilir.
 • Öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve alması gereken yarıyılda/yılda almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri alması gereken ders saati sınırı ölçüsünde ÖNCELIKLE almakla yükümlüdür.
 • Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.
 • Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve alabileceği haftalık ders saati sınırında kalmak koşulu ve danışmanının onayı ile üst
  yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00- 2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir.
 • Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.
 • Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine
  yeni bir seçmeli ders alabilir.
 • Mezun olunabilmesi için tamamlanması gereken 240 AKTS’nin tamamlandığından emin olunuz. Tüm zorunlu ve alınması gereken seçmeli dersler alınmasına rağmen eğitim programında yapılan değişiklikler nedeni ile öğrencinin AKTS açığı çıkıyorsa, 240 AKTS tamamlanacak şekilde seçmeli derslerden ders alınması sağlanmalıdır.
 • Kullanıcı Adı / Şifre Problemleri için *https://obs.ankara.edu.tr [1] adresinden şifremi unuttum linki tıklanmalıdır ya da Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Öğrenci İşlerine
  başvurulmalıdır.
 • Ders Kataloğundaki Eksiklikler için ÖBS’deki YARDIM MASASI linkinden problem sorumlu personele iletilmelidir ya da Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Öğrenci İşlerine başvurmalıdır.
 • Kontenjan Eksikliği için Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Öğrenci İşlerine başvurmalıdır.
 • Öğrenci ders kaydına onay verdikten sonra herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde Danışmanına başvurmalıdır.
 • Danışman, öğrencinin ders kaydına onay verdikten sonra bir değişiklik yapılması gerektiğinde Ekle Bırak ve Mazeret Kayıtları Haftasında yeniden kayıt yapılmalıdır.
 • Katkı payı/ Öğrenim ücreti ile ilgili karşılaşılan sorunlar ÖBS’deki YARDIM MASASI linkinden problem sorumlu personele iletilmelidir ya da ogrbim@ankara.edu.tr adresine problem e-posta ile iletilmelidir.
 • Diğer Sorunlar ÖBS’deki YARDIM MASASI linkinden problem sorumlu personele
  iletilmelidir ya da auogrisl@ankara.edu.tr adresine problem e-posta ile iletilmelidir.