DTCF Lisansüstü Seminerleri

Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü olarak bu yıldan itibaren “DTCF Lisansüstü Seminerleri” adıyla bir seminerler dizisi başlatıyoruz. Bu organizasyonla birkaç şeyi birden hedefliyoruz. Birinci amacımız fakülte içinde farklı bölümlerde yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencilerin araştırmalarının ileri bir aşamasında sunuş yaparak akademik camiayı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerini ve geribildirim almalarını sağlamak. İkincisi ise tezlerini yeni bitirmiş ve yayın aşamasında olan araştırmacılara sonraki yayın aşamaları için destek olmak, fikir vermek ve onları yönlendirmek. Elbette bu faaliyetin bir diğer önemli amacı da üniversite içindeki entelektüel alışverişi arttırmak ve bölümler arası ilişkilere hem bilimsel hem de sosyal düzeylerde bir dinamizm kazandırmak.

2014-2015 Güz yarıyılı için hazırlanan lisansüstü seminer programımız aşağıda yer almaktadır. İkinci dönemde çalışmalarını sunmak isteyen araştırmacıların, tezlerinin konu başlığını ve 500 kelimeyi geçmeyecek bir özeti aşağıdaki mail adreslerine göndermeleri yeterlidir. Lisansüstü seminerleri bütün yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Cengiz:
kcengiz@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun:
coskunkemal@gmail.com

2014-2015 Güz Yarıyılı Programı

Tarih -Saat Araştırmacı Başlık
14 Kasım 2014 Cuma – 18:00 Ercan Geçgin
(Ankara Üni. Sosyoloji)
Anadolu’da Toplumsal Dönüşüm: Kayseri ve Aksaray Örneklerinde Karşılaştırmalı Sermaye Birikimi
28 Kasım 2014 Cuma – 18:00 Hasan Kürşat Akcan
(Ankara Üni. Sosyoloji)
Bi Tık Üste: “Yeni Orta Sınıf” ve Sistemsel Muhafazakârlık
12 Aralık 2014 Cuma – 18:00 İpek Çamlı
(Ankara Üni. Sosyoloji)
Kentsel Direniş ve Muhalif Kamusallığın İmkanları Üzerine: Ankara Tuzluçayır Mahallesi Örneği
26 Aralık 2014 Cuma – 18:00 Melih Yeşilbağ
(Ankara Üni. Sosyoloji)
Neoliberalizm ve Sermayenn İdeolojik Stratejileri:  MESS ve TİSK Örneği

 

arkaplan.jpg