İletişim

Sosyoloji Bölümü Sekreteri: Ayhan Kesimen

Telefon : 0(312) 310 32 80 – 1756

Adres :
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Halil İnalcık Kütüphanesi Binası
Sosyoloji Bölümü

06100
Sıhhiye – ANKARA