Yüzüncü Yaşında Behice Boran

behiceboran-davetiye-kucuk (dragged)

Tarih: 15 Mayıs 2010
Yer: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Panel | “Akademisyen ve Siyasetçi olarak Behice Boran”

Gökhan Atılgan | “DTCF Tasfiyesi”
Korkut Boratav | “Anılarla Tasfiye”
Metin Çulhaoğlu | “Siyasetçi olarak Behice Boran”
Hayriye Erbaş | “Sosyolog olarak Behice Boran”