DTCF’de Sosyolojinin 75. Yılı

75.yýll

Açılış Konuşmaları

Hayriye Erbaş, DTCF Sosyoloji Böl. Bşk.
Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, DTCF Dekanı
Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü

1

 

2

BİRİNCİ OTURUM (23 Ekim Perşembe, 10.00 – 13.30)
Behice Boran Ve Niyazi Berkes Anısına: Türkiye’de Sosyal Bilim Repertuvarında/Tarihinde Bir Durak: DTCF Sosyoloji Ve Bilim Çevresi

3

Zafer Toprak – Boğaziçi Üniversitesi “1940’lı Yıllarda DTCF’de Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Evrimi”

Raşit Kaya – ODTÜ “‘O’ Toplum Biliminden Hiç Kopmadı”

Gökhan Atılgan – Ankara Ünversitesi “Sosyoloji ile Siyasal Kuram Arasında Behice Boran”

Hasan Dinçer – Ankara Üniversitesi “Yurt ve Dünya Dergisi Çerçevesinde DTCF’li Hocaların Düşünsel Zenginliği”

M. Devrim Topses – Çanakkale 18 Mart Ü. “Niyazi Berkes’in Yöntem Anlayışında Bir Köşe Noktası”

İKİNCİ OTURUM (23 Ekim Perşembe, 14.30 – 17.00)
Türkiye’de Sosyal Bilim Yapma Uğrakları Ve Pratikleri

4

Aynur İlyasoğlu – Marmara Üniversitesi “Siperin İki Yanı: Türkiyeli Sosyologların Siyaset ve Praxis Dünyalarına Bir Bakış”

Alim Arlı – İstanbul Şehir Üniversitesi “Berkes, Mardin, Karpat: Türk Modernleşmesinin Tarihsel Sosyolojileri”

Hatice Kurtuluş – İstanbul Üniversitesi “Mübeccel Kıray ve Sosyolojide Saha Araştırması Yeniden…”

Mehmet Yüksel – Hacettepe Üniversitesi “Sosyal Bilimci Olarak Nermin Abadan Unat”

ÜÇÜNCÜ OTURUM (24 Ekim Cuma, 10.00 – 12.30)
Türkiye’de Üniversite, Sosyal Bilim Ve Sosyal Bilimciler

5

Doğan Göçmen – 9 Eylül Üniversitesi “Modernizm, Postmodernizm ve Sosyal Bilimlerin Mümkünlüğü Olarak Bütünlüklü Kuram”

Sanem Güvenç Salgırlı – Marmara Üniv. “Yatay ve Dikey Düzlemler: Sosyal Bilimlerin Üniversitedeki Halleri Üzerine İçeriden Sorular”

Bülent Diken – Lancaster University “2014: Revizyonizm, İşletme Mantığı ve Üniversite”

Ahmet Alpay Dikmen– Ankara Üniversitesi “Ticarileşen Üniversite: Projecilik ve Bilim”

DÖRDÜNCÜ OTURUM (24 Ekim Cuma, 14.00 – 17.30)
Değişen Gündemler, Değişen Eğilimler Ve Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Refleksleri Ve Geleceği

6

Korkut Boratav – Ankara Üniversitesi “İktisat ve Sosyal Bilimler: Bazı Eleştiriler”

Serpil Sancar – Ankara Üniversitesi “Sosyal Bilimlere Feminist Eleştiri”

Barış Mücen – ODTÜ “Modernleşme (Sabit) Fikri”

Güney Çeğin Pamukkale Üniversitesi
Vefa Saygın Öğütle – Muğla Sıtkı Koçman Ü. “Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf Mefhumunu Geri Kazanmak”

7