İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı Kayıtları

Ankara Üniversitesi

İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 • Ders seçimi ve danışman onayları 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında DTCF Sosyoloji Bölümü Kütüphanesi Binası 3. kat 301 nolu odada yapılacaktır.
 • Öğrencilerin ders seçimini yapmadan önce öğrenim ücretini yatırmış olmaları ve dekontlarını danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Programın öğrenim ücreti kredi başına 121TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler AKBANK Tandoğan Şubesi (Şube kodu: 395) 154981 numaralı hesaba yatırılacaktır.
 • Her dönem en az 4 ders seçilmesi gerekmektedir.

 

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri için;

 • Hazırlık dersleri aşağıdaki gibidir:

Bilimsel Hazırlık Dersleri*

Antropolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş

Kurumlar Sosyolojisi

Psikolojiye Giriş

 

 • Kesin kayıt işlemini Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan öğrencilerin ders seçimini danışmanlarıyla birlikte yapması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler için;

 • Açılan dersler aşağıdaki gibidir:

 

Yüksek Lisans Dersleri*

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Çatışma Çözümlemesi

Toplumsal Cinsiyet ve İnsan İlişkileri

Sosyal Psikoloji

Toplumsal Değişim ve Teknoloji

Siyaset Psikolojisi Konuları

Medya ve Kültür

Yakın İlişkiler

İnsan İlişkilerinin Teorik Temelleri

Çalışma Yaşamında Davranış ve Kişilik

Sağlık ve İnsan İlişkileri


Dönem Projesi

 

 • Yüksek lisans programı derslerinden 7 dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler dönem projesini alabilirler.
 • Dönem projesi 6 kredilik bir ders olarak sayılır.
 • Dönem projesi dersini alacak olan öğrencilerin ders seçiminden önce danışman hocalarıyla görüşerek onay almaları gerekmektedir.
 • 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde dönem projesi danışmanlığı yapacak öğretim üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Yrd. Doç. Dr. Ayda Büyükşahin
  • Yrd. Doç. Dr. Derya Hasta,
  • Prof. Dr. Ali Dönmez
  • Prof. Dr. Nilay Kaya
  • Doç. Dr. Feryal Turan
  • Doç. Dr. Müge Ersoy Kart
  • Yrd. Doç. Dr. Fatma Türe

* Sorularınız için haktanural@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

05 Eylül 2012 , Çarşamba